Kalite Politikamız & Tarafsızlık Beyanımız

 • - TS EN ISO 17065 akreditasyon kurallarına uygun Kalite Sistemini uygulamak ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 01.12.2014 tarih ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve değişiklikleri çerçevesinde hizmet kalitesi sağlamak,
 • - Sürekli müteşebbis memnuniyeti,
 • - Tarafsızlığın, gizliliğin, şeffaflığın ve güvenilirliğin öncelikli olmasını sağlamak,
 • - Personelin kalifikasyonu, yeterli eğitime sahip olmasını ve sürekli kendini geliştirmesine imkan sağlamak,
 • - Kaynak yeterliliğini sağlamak,
 • - Müteşebbislere en güncel bilgiyi sunmak,
 • - Ayrımcı olmamak, eşit ve tarafsız davranmak,
 • - Kontrol ve Sertifikasyon kapsamlarında Ulusal ve Uluslararası otoriteler, uzman komiteler vb. ile karşılıklı katkı sağlayacak şekilde sürekli iletişim halinde bulunmak,
 • - Müteşebbislere tam bir entegre sertifikasyon hizmet paketi sunabilmek için yeni sertifikasyon programları geliştirmek,
 • - Sürekli iyileşen, gelişen ve teknolojiyi takip eden dinamik bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.
Tarafsızlık Beyanımız

ECOGEN yönetimi, ECOGEN Denetim ve Sertifikasyon Ltd. Şti. olarak ilgili tüm taraflara, adil, tarafsız ve eşit mesafede durarak hizmet vereceğini, müşteri ile arasında potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağını, Kuruluş bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatine veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağını, kuruluşun ve personelin kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet içinde bulunmayacağını, kuruluş tarafından gerçekleştirilecek hizmetler kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığını, personelin mali, ticari ve diğer tüm baskılardan arındırılmış olarak istihdam edileceğini, yürütülen faaliyetleri yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, hiç bir kuruluşa veya kişiye ayrım yapmaksızın bütün müşterilere tarafsızlıkla gerçekleştireceğini, hizmetler esnasında yasal ve etik olarak elde edilen belgeleri ve bilgileri, genel olarak herkes tarafından bilinmedikçe, ürüncü taraflar ile paylaşmayacağını ve kendilerine veya üçüncü taraflara çıkar amaçlı kullanmayacağını, taahhüt ve beyan etmektedir.

İletişim

Misyon

ECOGEN, tecrübeli ve güvenilir kontrolörler, sertifikat verenler ve diğer uzman personeli istihdam ederek, Kontrol ve Sertifikasyon hizmetlerini tarafsız, bağımsız, etkili, uluslararası standartlara ve etik değerlere uygun bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Müşterilerine güvenilirlik ve kalite konusunda yüksek standartlar sağlamak için çaba harcayarak, sertifikasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetir.

Vizyon

ECOGEN, Türk Ticaret Kanunu'na göre belirlenen konularda Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri sunarak, ticari yüklerin lojistik zincirinin her aşamasında kalite ve miktar tespiti konusunda öncü bir rol üstlenmeyi hedefler. İstanbul'da 2017 yılında kurulan firma, uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstererek sektörde öncü bir konum elde etmeyi amaçlar. Müşteri memnuniyetini ve güvenini kazanarak, sertifikasyon alanında öncü bir marka olma vizyonunu sürdürmeyi hedefler