Kalite Politikamız ve Beyannamemiz

www.ecogens.com.tr

ECOGEN, sertifikasyon faaliyetlerinde tecrübeli ve güvenilir kontrolör, sertifiker ve diğer personelleri istihdam etmek suretiyle, Kontrol ve Sertifikasyon hizmetinin tarafsız, bağımsız, etkin, uluslararası kurallara ve etik değerlere uygun yapılmasına büyük özen göstermektedir. ECOGEN Denetim ve Sertifikasyon Ltd. Şti., Türk Ticaret Kanunu’na göre Ana Tüzüğünde belirtilen konularda Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri ve ticari yüklerin lojistik zincirinin her aşamasında kalite ve miktar tespiti amacıyla hizmet vermek üzere 2017 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

ECOGEN’nin sunmasına yasal olarak izin verilen hizmetler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde (09.03.2017 tarihli / 395 sayılı / sf. 9280) belirtilmiştir. Bu faaliyetler içerisinde danışmanlık faaliyetleri ve belgelendirdiği ürün ve hizmetler alanında herhangi bir faaliyeti (belgelendirilmiş veya belgelendirilecek olan bir ürünün tasarımı, imalatı, montajı, bakımı veya dağıtımına veya belgelendirilmiş veya belgelendirilecek olan bir prosesin tasarımı, uygulanması, işletimi veya sürdürülmesine veya belgelendirilmiş veya belgelendirilecek olan bir hizmetin tasarımı, uygulanması, sağlanması veya sürdürülmesi) bulunmamaktadır.

Misyon

ECOGEN, tecrübeli ve güvenilir kontrolörler, sertifikat verenler ve diğer uzman personeli istihdam ederek, Kontrol ve Sertifikasyon hizmetlerini tarafsız, bağımsız, etkili, uluslararası standartlara ve etik değerlere uygun bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Müşterilerine güvenilirlik ve kalite konusunda yüksek standartlar sağlamak için çaba harcayarak, sertifikasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetir.

Vizyon

ECOGEN, Türk Ticaret Kanunu'na göre belirlenen konularda Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri sunarak, ticari yüklerin lojistik zincirinin her aşamasında kalite ve miktar tespiti konusunda öncü bir rol üstlenmeyi hedefler. İstanbul'da 2017 yılında kurulan firma, uluslararası standartlara uygun olarak faaliyet göstererek sektörde öncü bir konum elde etmeyi amaçlar. Müşteri memnuniyetini ve güvenini kazanarak, sertifikasyon alanında öncü bir marka olma vizyonunu sürdürmeyi hedefler