Kalite Politikamız ve Tarafsızlık Beyanımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • TS EN ISO 17065 akreditasyon kurallarına uygun Kalite Sistemini uygulamak ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 01.12.2014 tarih ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve değişiklikleri çerçevesinde hizmet kalitesi sağlamak,
 • Sürekli müteşebbis memnuniyeti,
 • Tarafsızlığın, gizliliğin, şeffaflığın ve güvenilirliğin öncelikli olmasını sağlamak,
 • Personelin kalifikasyonu, yeterli eğitime sahip olmasını ve sürekli kendini geliştirmesine imkan sağlamak,
 • Kaynak yeterliliğini sağlamak,
 • Müteşebbislere en güncel bilgiyi sunmak,
 • Ayrımcı olmamak, eşit ve tarafsız davranmak,
 • Kontrol ve Sertifikasyon kapsamlarında Ulusal ve Uluslararası otoriteler, uzman komiteler vb. ile karşılıklı katkı sağlayacak şekilde sürekli iletişim halinde bulunmak,
 • Müteşebbislerimize tam bir entegre sertifikasyon hizmet paketi sunabilmek için yeni sertifikasyon programları geliştirmek,
 • Sürekli iyileşen, gelişen ve teknolojiyi takip eden dinamik bir kuruluş olmak kalite politikamızdır.

 

TARAFSIZLIK BEYANI

ECOGEN yönetimi, ECOGEN Denetim ve Sertifikasyon Ltd. Şti. olarak ilgili tüm taraflara, adil, tarafsız ve eşit mesafede durarak hizmet vereceğini, müşteri ile arasında potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağını, Kuruluş bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatine veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağını, kuruluşun ve personelin kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyet içinde bulunmayacağını, kuruluş tarafından gerçekleştirilecek hizmetler kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığını, personelin mali, ticari ve diğer tüm baskılardan arındırılmış olarak istihdam edileceğini, yürütülen faaliyetleri yasalarda ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, hiç bir kuruluşa veya kişiye ayrım yapmaksızın bütün müşterilere tarafsızlıkla gerçekleştireceğini, hizmetler esnasında yasal ve etik olarak elde edilen belgeleri ve bilgileri, genel olarak herkes tarafından bilinmedikçe, ürüncü taraflar ile paylaşmayacağını ve kendilerine veya üçüncü taraflara çıkar amaçlı kullanmayacağını, taahhüt ve beyan etmektedir.